Varianty rozvodu a pojmy

Co Vás může čekat v souvislosti s rozvodem manželství?

Tato forma rozvodu je nejjednodušší. Manželé jsou schopni se dohodnout na majetkovém vypořádání a vyživovací povinnosti k nezletilým dětem, které rozvodu předchází. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a pouze schvaluje dohodu, kterou manželé uzavřeli. Rozvod dohodou našim klientům doporučujeme. Pokud je návrh na rozvod připraven správně a všechny dokumenty splňují zákonné požadavky, samotné rozvodové řízení je pak rychlou záležitostí.

Předchozí varianta – rozvod dohodou zde nepřichází v úvahu. Manželé nejsou schopni se dohodnout ani na úpravě poměrů k nezletilým dětem, na výživném a zejména vypořádat své společné jmění manželů. Poté co je žádost o rozvod zaslána na místně příslušný soud, tento pak v rámci rozvodového řízení soud zjišťuje příčiny rozvratu jejich manželství a zjišťuje také další podmínky pro rozvod vyžadované zákonem, třeba i to, zda nedošlo ke zúžení sjm. Často se tedy nejedná o příjemné chvíle, avšak i tehdy se snažíme zachovat důstojnost našich klientů a jsme připraveni jim v rámci poskytnout kvalifikovanou právní ochranu, aby jejich rozvod byl, co nejméně bolestný po všech stránkách.

Neexistuje-li vyživovací povinnost k nezletilým dětem, buď proto, že se za manželství žádné nenarodily nebo prostě jen už vylétly z hnízda, lze podat návrh na rozvod o něco jednodušeji a rozvodové řízení je podstatně rychlejší. Stále ale platí, že aby se mohlo jednat o rozvod dohodou, musí mezi manželi dojít k vypořádání sjm.

Pokud se za manželství narodily děti, které v době rozvodu nejsou plnoleté, je třeba nejdříve upravit poměry k nim, tedy zejména péči a výživné. Soud manžele nerozvede dříve, než bude rozhodnuto o otázkách týkajících se nezletilých.

Otázka výživného může přímo či nepřímo s rozvodem a rozvodovým řízením souviset. Může se jednat o výživné na děti nebo o výživné na manželku či manžela. O výživném na manželku či manžela může být rozhodnuto ještě před rozvodem, v takovém případě se jedná o výživné za trvání manželství až do jeho zániku. Dalším druhem výživného na manžela či manželku může být i tzv. sankční výživné, které by bylo hrazeno povinným manželem či manželkou či po rozvodu manželství. Nejdéle však po dobu 3 let od rozvodu nebo do uzavření nového manželství jedním z bývalých manželů. Podstatnějším druhem výživného je výživné na nezletilé děti. I zde je zapotřebí ingerence soudu. Vymáhání výživného je další právní oblasti, které se již několik let úspěšně věnujeme.

Co je společné jmění manželů a jak se vypořádává? Společné jmění manželů tvoří veškerá aktiva i pasiva, která manželé za manželství nabyli. Dědictví a dary ve prospěch pouze jednoho z manželů do společného jmění nepatří, tudíž když přijde na rozvod a vypořádání společného jmění manželů, k těmto položkám se nepřihlíží, neboť patří do výlučného vlastnictví jen jednoho manžela. Vztahuje se na Vašeho manžela exekuce ? I toto je důležitá informace pro rozvod manželství. V rámci exekučního řízení mže být postihnuto i společné jmění manželů. Záleží však na mnoha faktorech jako je doba vzniku pohledávky, její splatnost atd.

Nesporný rozvod

Manželé jsou schopni
se dohodnout.

více o nesporném rozvodu

Sporný rozvod

Manželé nejsou schopni
se dohodnout.

více o sporném rozvodu

Rozvod bez dětí

Neexistuje-li vyživovací povinnost
k nezletilým dětem.

více o rozvodu bez dětí

Veronika Novozámská

„Rodinnému právu se věnuji již několik let a tato agenda se tak stala mojí úzkou specializací.“
Mgr. Veronika Novozámská | Vedoucí advokát

více o nás